Banner Image

Gezondheid, veiligheid, milieu en beveiliging 

Wij streven dagelijks naar nul verwondingen en incidenten

Gezondheids-, veiligheids-, milieu- en beveiligingsbeleid (HSE&S)

Onze hoogste prioriteit bij TEAM is de veiligheid van onze werknemers, klanten en andere aannemers. Wij zetten ons in voor uitmuntende veiligheid en streven dagelijks naar nul verwondingen en incidenten.

TEAM verplicht zich er toe om onze activiteiten uit te voeren op een manier die het milieu en de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en het publiek beschermt.

Om aan deze verplichting te voldoen, onderhoudt TEAM-beheerssystemen die zijn ontworpen om de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving en interne eisen te waarborgen en om de voortdurende verbetering van onze processen, producten en personeel te vergemakkelijken. TEAM zal een voorbeeld stellen van leiderschap op het gebied van gezondheids-, veiligheids- en milieubeheer, en zal het behoud van hulpbronnen, de vermindering van afval en het voorkomen van vervuiling bevorderen.

TEAM zal samenwerken met onze leveranciers, aannemers en klanten om verantwoorde HSE&S-praktijken te bevorderen. We zullen samenwerken met de overheid, de sector en het publiek ter ondersteuning van wetten, regelgeving, normen en andere programma’s die de gemeenschap, de werkplek en het milieu beschermen. We zullen ook steun verlenen aan onderwijs en onderzoek dat de vooruitgang op het gebied van HSE&S en de kennis voor het algemeen belang bevordert en vooruithelpt.

TEAM zal de communicatie en dialoog met het publiek over HSE&S-kwesties op de werkplek onderhouden en zal met onze belanghebbenden communiceren over de gezondheids- of milieurisico’s die verband houden met de diensten die wij leveren. We zullen in het openbaar verslag uitbrengen over onze vooruitgang en over onze algemene impact.